Kleronomia

Kleronomia betekent erfenis. Daar gaat deze Bijbelstudiesite over.

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden (Romeinen 8:17).

Hoe kan ik zelf Bijbelstudie doen?

RECENT TOEGEVOEGD

                                                                   

AUDIO

BROCHURES

ENGLISH

21 januari 2021
11 Studies in Efeze – Ik buig mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus (Ef. 3:14-21)

19 januari 2021
15 Studies in Hebreeën – De Tabernakel (Heb. 8-10)

17 januari 2021
11 Dood en opstanding (2) – Gehenna (2), (2 Kon. 23; Jer. 19)

10 januari 2021
Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Mat. 22:15)

05 januari 2021
14b Studies in Hebreeën – Vrucht dragen (Heb. 6; Joh. 15:1-6; 1 Kor. 15:27)

14a Studies in Hebreeën – Een Profeet als Mozes (Heb. 6; Deut. 18:15-19)

03 januari 2021
07 Studies in Romeinen – Ik ellendig mens? (Rom. 7:13-26; 1 Kor. 15:56. 57)

22 december 2020
13 Studies in Hebreeën – Ingaan in de rust (Heb. 3, 4; Num. 11-14)

20 december 2020
10 Dood en opstanding – Gehenna (Mat. 5; Jes. 66)

17 december 2020
10 Studies in Efeze – Apostelen en profeten (Ef. 3:5)

8 december 2020
12 Studies in Hebreeën – De wet en de belofte (Heb. 7; Rom. 4; Gal. 3)

6 december 2020
06 Studies in Romeinen – De wet in het leven van Paulus, de rijke jongeling (Rom. 7:7-12; Mat. 19:16-30)

29 november 2020
24 Studies in Romeinen – De zonde niet toegerekend? (Rom. 5:13, 20)

25 november 2020
11 Studies in Hebreeën – Melchizedek (3); Patriarch, Hem die de beloften had (Heb. 7:1-10; Heb. 6:9-20)

19 november 2020
10 Studies in Hebreeën – Melchizedek (2) (Heb. 7-10, Gen. 14)

19 november 2020
09 Studies in Efeze – De Verborgenheid (Ef.3, Dan. 2)

15 november 2020
09 Dood en opstanding – Ontbonden te worden en met Christus te zijn (Fil. 1; 3)

1 november 2020
05 Studies in Romeinen – Vrijgemaakt (Rom. 6:14-7:6, Gal. 2, 5)

27 oktober 2020
09 Studies in Hebreeën. Melchizedek (1) (Heb. 7)

08 Studies in Hebreeën – Psalm 22, de kinderen die God mij gegeven heeft (Heb. 2; Ps. 22; Jes. 8)

08 Studies in Efeze – Bedelingen, verborgenheid, bekend maken (Ef. 3)

08 Dood en opstanding – Dood en hades, poel van vuur, tweede dood (Ps. 49; Jes. 28; Opb. 20)