Kleronomia

Kleronomia betekent erfenis. Daar gaat deze Bijbelstudiesite over.

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden (Romeinen 8:17).

Hoe kan ik zelf Bijbelstudie doen?

RECENT TOEGEVOEGD

                                                                   

AUDIO

BROCHURES

ENGLISH

18 juli 2021
Bijbelstudie te Kesteren
17 Dood en Opstanding – Opgewekt ten derden dage (1 Kor. 15:4; Jona)

13 juli 2021
Bijbelstudie te Kesteren
17 Studies in Efeze – De Vollheid (5), De schepping een woonplaats van God

6 juli 2021
Bijbelstudie te Gouda
27 Studies in Hebreeën – Abraham (Heb. 11:8-16)

4juli 2021
Bijbelstudie te Kesteren
14 Studies in Romeinen – Roepen en aanroepen (Rom. 9:24-27; 10:13; Joël 2:32; Obadja 1:21)

27 juni 2021
Bijbelstudie te Oud-Beijerland
Voortgaan tot de volmaaktheid (Heb. 6:1)

22 juni 2021
Bijbelstudie te Gouda
26 Studies in Hebreeën – Noach (Heb. 11:7; Gen. 5:29; Jes. 54)

20 juni 2021
Bijbelstudie te Kesteren
16 Dood en Opstanding – De eerste brief van Petrus. ‘…en Hem heerlijkheid gegeven heeft…’

17 juni 2021
Bijbelstudie te Kesteren
16 Studies in Efeze – Volheid (4), Een Woonplaats van God

8 juni 2021
Bijbelstudie te Gouda
25 Studies in Hebreeën – Henoch (Heb. 11:5, 6; Gen 4:26; 5:21-24; Judas 15)

6 juni 2021
Bijbelstudie te Kesteren
13 Studies in Romeinen – De Pottenbakker (Rom. 9:14-23) 

30 mei 2021
Bijbelstudie te Leiden (23-05-2021)
Een teken (1 Kor. 1:17-31 Joh. 2:13-25; Mat. 12:33-45; Mat. 3:1-17)

25 mei 2021
Bijbelstudie te Gouda
24 Studies in Hebreeën – Kaïn en Abel (Heb. 11:4; Gen. 4; 1 Joh. 3; Judas)

20 mei 2021
Bijbelstudie te Kesteren
15 Studies in Efeze – Volheid (3), God vervult de tabernakel en de tempel

16 mei 2021
Bijbelstudie te Kesteren

15 Dood en Opstanding – De eerste brief van Petrus

11 mei 2021
Bijbelstudie in Gouda
23 Studies in Hebreeën – Kaïn en Abel (Heb. 11:4, Gen. 4)

9 mei 2021
Bijbelstudie in Leiden
Zoals gesproken is door de profeet Jeremia (Mat. 27:9, 10; Zach. 11:13; Jer. 32)

2 mei 2021
Bijbelstudie in Kesteren
11 Studies in Romeinen – Romeinen 9 – 11 (2), de vaderen (Rom. 9:6-12)

2 mei 2021
Bijbelstudie in Oud-Beijerland
Zoals gesproken is door de profeet Jermia (Mat. 27:9, 10; Zach 11:13; Jer, 32)

27 april 2021
22 Studies in Hebreeën – Hebreeën 11, een overzicht, getuigenis verkrijgen, belofte, geloof

22 april 2021
14 Studies in Efeze – Volheid (2), vervullen, volmaken in het OT

18 april 2021
14 Dood en Opstanding – Paulus’ brief aan de Gemeente van de Thessalonicenzen

13 april 2021
21 Studies in Hebreeën – Geloven tot behoud van de ziel (Heb. 10:39)

11 april 2021
Bijbelstudie in Leiden

Reiniging en inzettingen van mensen (Markus 7)