Kleronomia

Kleronomia betekent erfenis. Daar gaat deze Bijbelstudiesite over.

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden (Romeinen 8:17).

Hoe kan ik zelf Bijbelstudie doen?

RECENT TOEGEVOEGD

                                                                   

AUDIO

BROCHURES

ENGLISH

19 oktober 2021
20 Studies in Efeze – Wandelt waardig, een overzicht van Efeze 4:1-16

17 oktober 2021
16 Studies in Romeinen – Romeinen 12 en 13, een overzicht, veranderd worden (Rom. 12:1, 2)


12 oktober 2021
34 Studies in Hebreeën – Rachab, Iets beters, Een betere opstanding, Volmaakt worden (Heb. 11:31-40)

3 oktober 2021
19 Dood en Opstanding – Jesaja 26, De Refaïeten

28 september 2021
33 Studies in Hebreeën – Mozes en Israël, Pascha uittocht en Jericho (Heb. 11:28-30)

23 september 2021
19 Studies in Efeze – De Volheid (7), de eenwording van Christus en de Gemeente

19 september 2021
Bijbelstudie te Kesteren
15 Studies in Romeinen – Romeinen 9-11 (6), de volheid van Israël en de volheid der heidenen (Rom. 11:7-26; Jes. 27)

14 september 2021
Bijbelstudie te Gouda
32 Studies in Hebreeën – Mozes, de smaadheid van Christus, buiten de legerplaats (Heb. 11:26)

5 september 2021
Bijbelstudie te Kesteren
18 Dood en opstanding – Opgewekt ten derden dage (1 Kor. 15:4; Hos. 6:1-3)

31 augustus 2021
Bijbelstudie te Gouda
31 Studies in Hebreeën – Mozes (Heb. 11:23-27; Hand. 7:20-35)

29 augustus 2021
Bijbelstudie te Oud Beijerland

De weldaden van David (Hand. 13:34; Jes. 55:3; Ps. 89)

26 augustus 2021
Bijbelstudie te Kesteren
18 Studies in Efeze – De Volheid(6), Eden, Kanaän en de Tabernakel

22 augustus 2021
01 Inleiding – Verkenning van het onderwerp naar aanleiding van de brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen

17 augustus 2021
30 Studies in Hebreeën – Jozef (Heb. 11:22; Gen. 50:25, 26)

15 augustus 2021
14 Studies in Romeinen – Romeinen 9-11 (5), de prediking verworpen en geloofd, (Rom. 10:15-31; Jesaja 52-54)

3 augustus 2021
Bijbelstudie te Gouda
29 Studies in Hebreeën – Izak en Jakob (Heb. 11:20, 21; Gen. 27, 48)

18 juli 2021
Bijbelstudie te Kesteren
17 Dood en Opstanding – Opgewekt ten derden dage (1 Kor. 15:4; Jona)

13 juli 2021
Bijbelstudie te Kesteren
17 Studies in Efeze – De Vollheid (5), De schepping een woonplaats van God

6 juli 2021
Bijbelstudie te Gouda
27 Studies in Hebreeën – Abraham (Heb. 11:8-16)

4juli 2021
Bijbelstudie te Kesteren
14 Studies in Romeinen – Roepen en aanroepen (Rom. 9:24-27; 10:13; Joël 2:32; Obadja 1:21)

27 juni 2021
Bijbelstudie te Oud-Beijerland
Voortgaan tot de volmaaktheid (Heb. 6:1)

22 juni 2021
Bijbelstudie te Gouda
26 Studies in Hebreeën – Noach (Heb. 11:7; Gen. 5:29; Jes. 54)

20 juni 2021
Bijbelstudie te Kesteren
16 Dood en Opstanding – De eerste brief van Petrus. ‘…en Hem heerlijkheid gegeven heeft…’

17 juni 2021
Bijbelstudie te Kesteren
16 Studies in Efeze – Volheid (4), Een Woonplaats van God

8 juni 2021
Bijbelstudie te Gouda
25 Studies in Hebreeën – Henoch (Heb. 11:5, 6; Gen 4:26; 5:21-24; Judas 15)

6 juni 2021
Bijbelstudie te Kesteren
13 Studies in Romeinen – De Pottenbakker (Rom. 9:14-23)