Audio

Bijbelstudies door Hans van de Lagemaat 

Hieronder kun je korte Bijbelstudies vinden per thema of Bijbelboek. De studies vormen elk een afgerond geheel. Samen vormen ze één grote lijn. 

 


01 Studies in Romeinen – Korte inleiding; ik schaam mij niet (Rom. 1:16,17)
02 Studies in Romeinen – Het Evangelie, een kracht van God (Rom. 1:16,17)
03 Studies in Romeinen – Opstanding, een God van levenden (Rom. 1; Mat 22)
04 Studies in Romeinen – Wijsheid en dwaasheid van God (1 Kor. 1-2:4)
05 Studies in Romeinen – Uitnemende grootheid van Zijn kracht (Efeze 1:14-21)
06 Studies in Romeinen – Rechtvaardigheid van God (Rom. 3:21,22)
07 Studies in Romeinen – Het geloof van Christus (Rom. 3:21,22)
08 Studies in Romeinen – De rechtvaardige zal uit Zijn geloof leven (Rom. 1:17; Hab. 2:4)
09 Studies in Romeinen – Het geloof van Abraham, de belofte (Gen. 12:1,2; 15:1-6, Rom. 3:1,2)
10 Studies in Romeinen – Het geloof van Abraham, ‘naar het vlees’ (Gen. 16:1, 2; 18:10-14; 21:2; Gal. 4:28, 29;
                                              Rom. 3:3; 2 Tim. 2:13)

11 Studies in Romeinen – De beproeving van Abraham (Gen. 22; Heb. 11:17-19)
12 Studies in Romeinen – Naar het vlees (Rom. 4:1-5; Gal. 4:20-29)
13 Studies in Romeinen – Voor de voorhuid of voor de besnijdenis? Uit het geloof of uit de wet? (Rom. 4)
14 Studies in Romeinen – God Die de doden levend maakt, God Die de goddeloze rechtvaardigt (Rom. 4:16-5:11)
15 Studies in Romeinen – Structuur en kernwoorden van Romeinen 5:1-11
16 Studies in Romeinen – Christus: verzoening, vrede, toegang (Rom. 5:1-11)
17 Studies in Romeinen – Roemen in de hoop der heerlijkheid Gods (Rom. 1:23; 3:23; 5:3; 2 Kor. 4:4-6)
18 Studies in Romeinen – Roemen in genade (Rom. 2, 5, 6; 1 Kor. 1; Gal. 6, Ef. 2, Fil. 3)
19 Studies in Romeinen – Roemen in verdrukkingen (Rom. 5:1, 2; 8:24, 2; 2 Kor. 4:16-18; Heb. 12:1, 2)
20 Studies in Romeinen – In Adam, in Christus (Rom. 5:12-21; overzicht Rom. 5-8)
21 Studies in Romeinen – Structuur van Romeinen 5:12-21Bijlage
22 Studies in Romeinen – Eén mens, één Mens (Rom. 5:12-21)Bijlage 
23 Studies in Romeinen – Oordeel, veroordeling, rechtspraak (Rom. 5:16)Bijlage
24 Studies in Romeinen – De zonde niet toegerekend? (Rom. 5:13, 20)Bijlage
25 Studies in Romeinen – Der zonde gestorven (Rom. 6:1-7)

Vragen bij korte studies in Mattheüs

01 Inleiding, pdf
01 Inleiding, audio

02 Jezus Christus, een Dienaar van de besnijdenis, pdf
02 Jezus Christus, een Dienaar van de besnijdenis, audio

03 De Zoon van David, de Zoon van Abraham, pdf
03 De Zoon van David, de Zoon van Abraham, audio

04 Zes grote redevoeringen, pdf
04 Zes grote redevoeringen, audio

05 Drietallen, pdf
05 Drietallen, audio

06 Nog meer drietallen, pdf
06 Nog meer drietallen, audio

07 Nog meer drietallen, pdf
07 Nog meer drietallen, audio

08 Twee geboorten, pdf
08 Twee geboorten, audio

09 Twee dopen, pdf
09 Twee dopen, audio

10 De Geliefde Zoon, pdf
10 De geliefde Zoon, audio

11 Indien Gods Zoon zijt, pdf
11 Indien Gij Gods Zoon zijt, audio

12 Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon, pdf
12 Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon, audio

13 Twee blinden, pdf
13 Twee blinden, audio

14 Heer, ontferm U, pdf
14 Heer, ontferm U, audio

15 Heer, ontferm U (2), pdf
15 Heer ontferm U (2), audio

16 Waarom konden wij hem niet genezen, pdf
16 Waarom konden wij hem niet genezen, audio

17 Zalig de barmhartigen, pdf
17 Zalig de barmhartigen, audio

18 Het geslachtsregister van de Heere, pdf
18 Het geslachtsregister van de Heere, audio

19 De Zoon van David, pdf
19 De Zoon van David, audio

20 De Zoon van David (2), pdf
20 De Zoon van David (2), audio

21 De Zoon van God (1), pdf
21 De Zoon van God (1), audio

22 De Zoon van God (2), pdf
22 De Zoon van God (2), audio

23 De Zoon van God (3), pdf
23 De Zoon van God (3), audio

24 De Zoon van God (4), pdf
24 De Zoon van God, audio

25 De Zoon van God (5), pdf
25 De Zoon van God (5), audio

26 Het nieuwe verbond (1), pdf
26 Nieuwe verbond (1), audio

27 Het nieuwe verbond (2), pdf
27 Het nieuwe verbond (2), audio

28 Het nieuwe verbond (3), pdf
28 Het nieuwe verbond (3), audio

29 Het nieuwe verbond (4),pdf
29 Het nieuwe verbond (4), audio

30 Het nieuwe verbond (5), pdf
30 Het nieuwe verbond (5), audio

31 Het nieuwe verbond (6), de Heerser in Israël (1, pdf
31 Het nieuwe verbond (6), de Heerser in Israël (1), audio

32 Het nieuwe verbond (7), de Heerser in Israël (2), pdf
32 Het nieuwe verbond (7), de Heerser in Israël (2), audio

33 Het nieuwe verbond (8), de Heerser in Israël (3), pdf
33 Het nieuwe verbond (8), de Heerser in Israël (3), audio

34 Het nieuwe verbond (9), de Heerser in Israël (4), pdf
34 Het nieuwe verbond (9), de Heerser in Israël (4), audio

35 Het nieuwe verbond (10), de Heerser in Israël (5), pdf
35 Het nieuwe verbond (10), de Heerser in Israël (5), audio

36 Het nieuwe verbond (11), Uit Egypte geroepen (1), pdf
36 Het nieuwe verbond (11), Uit Egypte geroepen (1), audio

37 Het nieuwe verbond (12), Uit Egypte geroepen (2), pdf
37 Het nieuwe verbond (12) – Uit Egypte geroepen (2), audio

38 Het nieuwe verbond (13), Uit Egypte geroepen (3), pdf
38 Het nieuwe verbond (13), Uit Egypte geroepen (3), audio

39 Het nieuwe verbond (14), Uit Egypte geroepen (4), pdf
39 Het nieuwe verbond (14), Uit Egypte geroepen (4), audio

40 Het nieuwe verbond (15), Uit Egypte geroepen (5), pdf
40 Het nieuwe verbond (15), Uit Egypte geroepen (5), audio

41 Het nieuwe verbond (16), een stem in Rama (1), pdf
41 Het nieuwe verbond 16), Een stem in Rama (1), audio

42 Het nieuwe verbond (17), een stem in Rama (2), pdf
42 Het nieuwe verbond (17) – Een stem in Rama (2), audio

43 Het nieuwe verbond (18), de Nazireeër (1), pdf
43 Het nieuwe verbond (18) – De Nazireeër (1), audio

44 Het nieuwe verbond (19), de Nazireeër (2), pdf
44 Het nieuwe verbond (19) – De Nazireeër (2), audio

 

Onderstaande Bijbelstudies gaan in op verschillende onderwerpen en vormen op zichzelf een geheel. 

01 Psalmen – Inleiding, Vijf boeken in de Psalmen, Hallelujah, amenbijlage
02 Psalmen – Psalm 1 en 112, lust tot Gods geboden, genadig, barmhartig
03 Psalmen – De Gezalfde, de Koning, de Zoon, opstanding, (Psalm 2)
04 Psalmen – Psalm 2 en Psalm 110, een vergelijking tussen deze twee Psalmen
05 Psalmen – Het Koningschap van Christus (1), Psalm 110. Openbaring 19
                        In deze studie maak ik een fout in de interpretatie van vers 5.
                        Dat is n.a.v. de editie van de SV. In de loop van ongeveer 5 minuten wordt de fout rechtgezet in de studie.

06 Psalmen – Psalm 72, De regering van de Koning (1)
07 Psalmen – Psalm 93-100, De regering van de Koning (2), deze opname is helaas niet beschikbaar
08 Psalmen – Psalm 3, verkwikking te midden van benauwdheidbijlage 
09 Psalmen – De Neginoth Psalmen, Snarenspel, Psalmen 3, 5, 53, 54, 60, 66, 75
10 Psalmen – De Chassied, Psalm 4
11 Psalmen – De Tsaddiek, Psalmen 5 en 11, bijlage 1, bijlage 2
12 Psalmen – De Gittit Psalmen, Wijnpers, Psalmen 7, 80, 83
13 Psalmen – De Zoon des Mensen, Psalm 8
14 Psalmen – Michtam Psalmen 56 tot en met 60, Psalm 56, bijlage
15 Psalmen – Voor de zonen van Korach, Psalmen 42 tot en met 49, 84, 85, 87, 88, bijlage
16 Psalmen – Psalm 89, De Allerhoogste (1)
17 Psalmen – Melchizedek, Genesis 14, Psalm 7-9, De Allerhoogste (2)
18 Psalmen – De Rotssteen, Psalm 18, De Allerhoogste (3)
19 Psalmen – Psalm 22
20 Psalmen – Psalm 23
21 Psalmen – Psalm 24
22 Psalmen – Psalmen 25 en 34, Acrostichonbijlage 1, Psalm 25; Bijlage 2, Psalm 34; bijlage 3, Psalmen 111 en 112; bijlage 4, Psalm
                        96 en Esther

23 Psalmen – Verbonden in de Psalmen – N.a.v. Psalm 25
24 Psalmen – Psalm 26
25 Psalmen – Psalm 27bijlage
26 Psalmen – Psalm 31
27 Psalmen – Psalm 32 en 33
28 Psalmen – Gods gerechtigheid in de Psalmen, Psalmen 98 en 143
29 Psalmen – Psalm 37, het land beërven
30 Psalmen – Psalm 33, Schepping en Verlossing, de afgoden
31 Psalmen – Psalm 82, Johannes 10:35
32 Psalmen – Psalm 69
33 Psalmen – Psalm 118 (1)
34 Psalmen – Psalm 118 (2)
35 Psalmen – Psalm 105 en 106, 1 Kronieken 16 bijlage
36 Psalmen – Psalm 44bijlage
37 Psalmen – Psalm 45 (1), de Koningbijlage
38 Psalmen – Psalm 45 (2), de Heldbijlage (1), bijlage (2) (le olam wa ed)
39 Psalmen – Psalm 45 (3), de Koningin, de vrouw, de bruid en het Lichaam
40 Psalmen – Psalm 46, 47 en 48bijlage
41 Psalmen – Psalm 119 (1), maak mij levend, borgbijlage
42 Psalmen – Psalm 119 (2), wet en gerechtigheid
43 Psalmen – Psalm 119 (3), de Weg
44 Psalmen – Psalm 119 (4), het Woord, Hizkia
45 Psalmen – Psalm 119 (5), het Woord der Waarheid
46 Psalmen – Psalm 139
47 Psalmen – Psalm 146 – 150
48 Psalmen – Psalm 102
49 Psalmen – Een nieuw lied
50 Psalmen – De Psalmen Hammaäloth, Psalmen 120-134
51 Psalmen – De Psalmen Hammaäloth (2)

Toen ik deze Bijbelstudies over Romeinen begon was deze site nog niet online. Vandaar dat een uitleg bij het gehele eerste deel van de brief nog ontbreekt. Onder de korte studies over Romeinen probeer ik dit enigszins goed te maken. 

01 Studies in Romeinen – Gerechtvaardigd en verheerlijkt, hoop der heerlijkheid, zonen van God (Rom. 8:28-30)  – Bijlage met vragen

02 Studies in Romeinen – Lijden en heerlijkheid, de roepende God en Zijn voornemen (Rom. 8:28-30)Bijlage met vragen

03 Studies in Romeinen – Te voren verordineerd, Zoon, Eerstgeborene (Rom. 8:28-30)Bijlage met vragen

04 Studies in Romeinen – Der zonde gestorven (Rom. 6:1-14)

05 Studies in Romeinen – Vrijgemaakt (Rom. 6:14-7:6, Gal. 2, 5)

06 Studies in Romeinen – De wet in het leven van Paulus, de rijke jongeling (Rom. 7:7-12; Mat. 19:16-30)

07 Studies in Romeinen – Ik ellendig mens? (Rom. 7:13-26; 1 Kor. 15:56, 57)bijlage

08 Studies in Romeinen – Een verlicht verstand (Rom. 7:13-26)bijlage

09 Studies in Romeinen – Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? (Rom. 8:31-39; Jes. 50; Ps. 44)Bijlage met vragen

10 Studies in Romeinen – Romeinen 9 – 11 (1), inleiding en verkenningbijlage

11 Studies in Romeinen – Romeinen 9 – 11 (2), de vaderen (Rom. 9:6-12)

12 Studies in Romeinen – Romeinen 9-11 (3), de Pottenbakker (Rom. 9:14-23)

13 Studies in Romeinen – Romeinen 9-11 (4), roepen en aanroepen (Rom. 9:24-27; 10:13; Joël 2:32; Obadja 1:21)

14 Studies in Romeinen – Romeinen 9-11 (5), de prediking verworpen en geloofd, (Rom. 10:15-31; Jesaja 52-54)

15 Studies in Romeinen – Romeinen 9-11 (6), de volheid van Israël en de volheid der heidenen (Rom. 11:7-26; Jes. 27)

16 Studies in Romeinen – Romeinen 12 en 13, een overzicht, veranderd worden (Rom. 12:1, 2)bijlage

17 Studies in Romeinen – Denken (Rom. 12:3-16)bijlage

18 Studies in Romeinen – Het lichaam (Rom. 12:4, 5; 1 Korinthe 12)

19 Studies in Romeinen – Geef de toorn plaats (Rom. 12:17-21; 1 Thes. 5)

20 Studies in Romeinen – Neem elkaar aan, zoals Christus ons heeft aangenomen (Rom. 14:1-15:7)

21 Studies in Romeinen – De Heere Jezus een Dienaar van de besnijdenis (Rom. 15:8, 9)

22 Studies in Romeinen – De heidenen zullen God loven vanwege de barmhartigheid (Rom. 15:9-13)

23 Studies in Romeinen – Paulus’ dienst aan Jeruzalem (Rom. 15:14-32)

24 Studies in Romeinen – De groeten aan en de groeten van. Een verzwegen verborgenheid (Rom. 15:30-16:27)

Andere serie:
01 Studies in Romeinen – Israël en de heidenen (Rom. 15:8-13)

02a Studies in Romeinen – Overeenkomsten hoofdstuk 1 en 15/16, inzameling voor de armen onder de heiligen in Jeruzalem (Rom. 1, 15, 16; 1 Kor. 16; 2 Kor. 8)

02b Studies in Romeinen – Inzameling voor de armen onder de heiligen in Jeruzalem; Paulus, de Korinthiërs en de Macedoniërs (Rom. 15; 2 Kor. 8, 9)

03 Studies in Romeinen – Gebedsverhoring, Paulus van Korinthe naar Jeruzalem naar Rome (Rom. 15:30-33; Hand. 19-28)

04 Studies in Romeinen – Structuur in Romeinen 15:30-16:27, de mensen die begroet worden (Rom. 15, 16). *Op een moment in deze studie wordt gezegd dat Handelingen 19:5 Paulus betreft. Dit vers hoort echter nog bij vers 4 en slaat op degenen die Johannes de Doper hoorden.

05 Studies in Romeinen – Waarschuwing voor verleiders en tweedracht (Rom. 16:17, 18)

Vragen bij de Bijbelstudies in Efeze

01 Erfenis in Efeze en erfenis van Israël (Ef. 1:11, 18)
02 Studies in Efeze – Heilige plaatsen (Ef. 1:18; 2:20)
03 Studies in Efeze – En u, der misdaden dood, eertijds (Ef. 2)
04 Studies in Efeze – Eertijds, eertijds van Paulus, goede werken (Ef. 2:1-10; Joh. 9; Rom. 7:9; Gal. 1:13, 23)
05a Studies in Efeze – Roemen (Ef. 2:1-10)
05b Studies in Efeze – Wandelen en goede werken (Ef. 2:1-10)
06 Studies in Efeze – Scheppen, nieuwe mens, de beiden één gemaakt (Ef. 2:11-22)
07 Studies in Efeze – De middelmuur afgebroken (Ef. 2:11-22; Ez. 42, 43)
08 Studies in Efeze – Bedelingen, verborgenheid, bekend maken (Ef. 3)
09 Studies in Efeze – De Verborgenheid (Ef.3, Dan. 2)Bijlage
10 Studies in Efeze – Apostelen en profeten (Ef. 3:5)
11 Studies in Efeze – Ik buig mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus (Ef. 3:14-21)Bijlage
12 Studies in Efeze – Opdat Hij u geeft… opdat u kan begrijpen… opdat u vervuld wordt (Ef 3:14-21)Bijlage
13 Studies in Efeze – Volheid (1), Plerooma (Ef. 3:19; Kol. 1:15-20)Bijlage
14 Studies in Efeze – Volheid (2), vervullen, volmaken in het OT
15 Studies in Efeze – Volheid (3), God vervult de tabernakel en de tempel
16 Studies in Efeze – Volheid (4), Een Woonplaats van God
17 Studies in Efeze – Volheid (5), De schepping een woonplaats van God
18 Studies in Efeze – De Volheid(6), Eden, Kanaän en de Tabernakel
19 Studies in Efeze – De Volheid (7), de eenwording van Christus en de Gemeente
20 Studies in Efeze – Wandelt waardig, een overzicht van Efeze 4:1-16Bijlage 1, overzichtBijlage 2, waardig
21 Studies in Efeze – Waardig wandelen (Ef. 4:1-3)Bijlage
22 Studies in Efeze – Hij heeft de mensen gaven gegeven (Ef. 4:8; Ps 68:18)
23 Studies in Efeze – Alleszins opwassen in Hem (Ef. 4:15)
24 Studies in Efeze – Het lichaam bouwt het lichaam, uit Hem (Ef. 4:16)
25 Studies in Efeze – De nieuwe mens en de oude mens, waarheid en leugen (Ef. 4:17-5:21)
26 Studies in Efeze – Waarheid en leugen
27 Studies in Efeze – De volkomen Man, de vrouw en de bruid, de Gemeente en Jeruzalem (Ef. 5:22-33)
28 Studies in Efeze – Vrouwen en mannen, kinderen en vaders, dienstknechten en heren (Ef. 5:22 – 6:11)
29 Studies in Efeze – De strijd, de worsteling van Jakob met de engel (Ef. 6:12)
30 Studies in Efeze – De gehele wapenrusting van God (Ef. 6:13-17)
31 Studies in Efeze – Tychikus, Genade in onverderfelijkheid (Ef. 6:18-24)

01 Studies in Hebreeën – Inleiding, ‘laat ons’ (Hebreeën, Lev. 16)

02 Studies in Hebreeën – De Zoon

03 Studies in Hebreeën – Het huis van God, de Psalmen getuigen van de Zoon (Heb. 3:1-6; Ps. 97; Ps. 110)

04 Studies in Hebreeën – De verhoogde Christus in de Psalmen (Heb. 1; Ps. 45, 102, 104)

05 Studies in Hebreeën – Een vijand, de overwinning van de vijand (Heb. 2; Ps. 8)

06 Studies in Hebreeën – Heerlijkheid en eer, de dood smaken, volmaken (Heb. 2, 5; 1 Pet. 1:15-20; Mat. 16, 17)

07 Studies in Hebreeën – Die geheiligd worden, het nieuwe verbond, uit één, Abraham (Heb. 2)

08 Studies in Hebreeën – Psalm 22, de kinderen die God mij gegeven heeft (Heb. 2; Ps. 22; Jes. 8)

09 Studies in Hebreeën – Melchizedek (1) (Heb. 7)

10 Studies in Hebreeën – Melchizedek (2) (Heb. 7-10, Gen. 14)Bijlage

11 Studies in Hebreeën – Melchizedek (3); Patriarch, Hem die de beloften had (Heb. 7:1-10; Heb. 6:9-20)bijlage

12 Studies in Hebreeën – De wet en de belofte (Heb. 7; Rom. 4; Gal. 3)

13 Studies in Hebreeën – Ingaan in de rust (Heb. 3, 4; Num. 11-14)

14a Studies in Hebreeën – Een Profeet als Mozes (Heb. 6; Deut. 18:15-19)

14b Studies in Hebreeën – Vrucht dragen (Heb. 6; Joh. 15:1-6; 1 Kor. 15:27)
(Studie 14 heb ik gesplitst vanwege de lengte; het is één doorlopende studie)

15 Studies in Hebreeën – De Tabernakel (1) (Heb. 8-10)

16 Studies in Hebreeën – De Tabernakel (2), De Hogepriester en Israël (Heb. 9; Ex. 28)

17 Studies in Hebreeën – De Tabernakel (3), de offers (Heb. 8, 9, 10; Ex. 24)

18 Studies in Hebreeën – Het verzoendeksel en de genadetroonbijlage

19 Studies in Hebreeën – Vrijmoedigheid, geloof, hoop en liefde, de naderende dag (Heb. 10:19-39)bijlage

20 Studies in Hebreeën – De rechtvaardige zal uit het geloof LEVEN (Heb. 10)bijlage

21 Studies in Hebreeën – Geloven tot behoud van de ziel (Heb. 10:39)

22 Studies in Hebreeën – Hebreeën 11, een overzicht, getuigenis verkrijgen, belofte, geloofbijlage

23 Studies in Hebreeën – Kaïn en Abel (Heb. 11:4, Gen. 4)

24 Studies in Hebreeën – Kaïn en Abel (Heb. 11:4; Gen. 4; 1 Joh. 3; Judas)

25 Studies in Hebreeën – Henoch (Heb. 11:5, 6; Gen 4:26; 5:21-24; Judas 15)

26 Studies in Hebreeën – Noach (Heb. 11:7; Gen. 5:29; Jes. 54)

27 Studies in Hebreeën – Abraham (Heb. 11:8-16)

28 Studies in Hebreeën – Abraham en Sara (Heb.11:11-19)

29 Studies in Hebreeën – Izak en Jakob (Heb. 11:20, 21; Gen. 27, 48)

30 Studies in Hebreeën – Jozef (Heb. 11:22; Gen. 50:25, 26)

31 Studies in Hebreeën – Mozes (Heb. 11:23-27; Hand. 7:20-35)

32 Studies in Hebreeën – Mozes, de smaadheid van Christus, buiten de legerplaats (Heb. 11:26)

33 Studies in Hebreeën – Mozes en Israël, Pascha uittocht en Jericho (Heb. 11:28-30)

34 Studies in Hebreeën – Rachab, Iets beters, Een betere opstanding, Volmaakt worden (Heb. 11:31-40)bijlage, bijlage 2

35 Studies in Hebreeën – Zonen, opvoeding en twee bergen (Heb. 12)

36 Studies In Hebreeën – God is een verterend vuur (Heb. 12:25-29) 

37 Studies in Hebreeën – Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten (Heb. 13:1-8)

38 Studies in Hebreeën – Gesterkt door genade, niet door spijzen, buiten de legerplaats (Heb. 13:9-16)

39 Studies in Hebreeën – De grote Herder (Heb. 12:20)bijlage

Vragen bij Dood en opstanding

01a Dood en opstanding – Introductie

01b Dood en opstanding – Levende ziel, onsterfelijkheid, natuurlijk en geestelijk (Gen. 2; 1 Tim. 6; 1 Kor. 15) 

02a Dood en opstanding – Vergankelijkheid, stervende zielen (Rom. 8; 1 Kor. 15; 2 Kor. 5)

02b Dood en opstanding – Vergankelijkheid, ziel en bloed, aandoen (1 Kor. 15; 2 Kor. 5; Ef. 4; Kol. 3)

03a Dood en opstanding – Mijn ziel

03b Dood en opstanding – Ziel en graf

04 Dood en opstanding – De zielen onder het altaar (Opb. 6)

05 Dood en opstanding – De zielen onder het altaar (Opb. 6; Deut. 32; Mat. 24)

06 Dood en opstanding – Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn (Luk. 23:33-43)Bijlage

07 Dood en opstanding – De rijke man en Lazarus, hades en sjeool (Luk. 16:19-31)

08 Dood en opstanding – Dood en hades, poel van vuur, tweede dood (Ps. 49; Jes. 28; Opb 20)

09 Dood en opstanding – Ontbonden te worden en met Christus te zijn (Fil. 1:3)Bijlage

10 Dood en opstanding – Gehenna (1) (Mat. 5; Jes. 66)

11 Dood en opstanding  – Gehenna (2) (2 Kon. 23; Jer. 19)

12 Dood en Opstanding – De God van Abraham, Izak en Jakob (Math. 22, Luk. 20, Mark. 12, Ex. 3, Ez. 36)

13 Dood en Opstanding – Paulus’ brief aan de Galaten

14 Dood en Opstanding – Paulus’ brief aan de Gemeente van de Thessalonicenzenbijlage

15 Dood en Opstanding – De eerste brief van Petrusbijlage

16 Dood en Opstanding – De eerste brief van Petrus ‘…en Hem heerlijkheid gegeven heeft…’bijlage

17 Dood en Opstanding – Opgewekt ten derden dage (1 Kor. 15:4; Jona)

18 Dood en opstanding – Opgewekt ten derden dage (1 Kor. 15:4; Hos. 6:1-3)

19 Dood en Opstanding – Jesaja 26, De Refaïetenbijlage

20 Dood en Opstanding – Opstanding der doden en Opstanding uit de doden

21 Dood en Opstanding – Aanneming tot Zonen, drie lijnen in de Bijbel

22 Dood en Opstanding – Oordeel (1), Dag des oordeels in Mattheüs
* In deze studie zeg ik dat het woordje ‘helse’ van het Griekse hades komt; dat is fout; het komt van gehenna; zie de studies 10 en 11 in deze serie.

23 Dood en Opstanding – Oordeel (2), Johannes 5 en Johannes 9, een vergelijking

24 Dood en Opstanding – De rechterstoel van Christus (1)

25 Dood en Opstanding – De rechterstoel van Christus (2), deze opname is helaas niet beschikbaar

26 Dood en Opstanding – De rechterstoel van Christus (3), 1 Korinthe 3, 4

27 Dood en Opstanding – De rechterstoel van Christus (4), geoordeeld worden, Romeinen 2

28 Dood en Opstanding – Vragen en antwoorden. Slot

Deze serie is een onderdeel van een grotere serie (Gods voornemen der eeuwen).
Ik heb deze studies mede onder dit kopje gebracht om het zoeken naar specifieke onderwerpen wat gemakkelijker te maken.

01 Doop, 1 Petrus, bijlage

02 Doop, de doop van Johannes, Mattheüs 3, Jesaja 35, Jesaja 40

03 Doop – De doop der bekering tot vergeving der zonden

04 Doop – De doop met heilige geest door de Heilige Geest

05 Doop – Gedoopt in Zijn dood bijlage

06 Doop – Gedoopt in Christus, Galaten 3:27

01 Voornemen der eeuwen – Voornemen, eeuw
02 Voornemen der eeuwen – Aionische tijden, Schepping en verzoening, Kolossenzen 1:15-20bijlage
03 Voornemen der eeuwen – Geen tijd, de afgrondbijlage
04 Voornemen der eeuwen – De aarde woest en ledig, tohoe wavohoe
05 Voornemen der eeuwen – Vanaf en voor de grondlegging der wereld
06 Voornemen der eeuwen – Schepping en Tabernakel
07 Voornemen der eeuwen – Adam
08 Voornemen der eeuwen – De slang (Gen. 3)bijlage
09 Voornemen der eeuwen – Tannin, Rahab, Egypte, Ezechiël 31
10 Voornemen der eeuwen – Twee bomen, Genesis 2 en 3
11 Voornemen der eeuwen – Adam, de gevolgen van de zonde, Rom. 5:12-21
12 Voornemen der eeuwen – Twee zaden, Genesis 3:15, Job
13 Voornemen der eeuwen – Het beloofde Zaad, Maleachi 2, Galaten 3
14 Voornemen der eeuwen – De zonen van God, Genesis 6
In deze studie haal ik twee teksten uit de Psalmen aan: Psalm 29 en Psalm 89. Ik vermeld in de studie niet dat het Hebreeuws iets anders dan in Genesis 6. Zonen van God is daar ‘Benee eliem’ en niet ‘benee elohiem’. Het scheelt in het Hebreeuws een letter. Voor het verloop van de studie en de conclusies die ik trek, heeft het geen gevolgen. Maar ik vind deze rectificatie wel op zijn plaats.
15 Voornemen der eeuwen – Noach (1), bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4
In deze studie geef ik onder andere een opsomming van de eeuwige verbonden.
Ik sla er bewust een over; daarvan zeg ik dat ik er later op terug kom. Dat heb ik niet gedaan.
Dat komt in de volgende studie.
16 Voornemen der eeuwen – Noach (2), de parousia van de Heere
17 Voornemen der eeuwen – Noach (3), de parousia van de Heere (vervolg)
18 Voornemen der eeuwen – Noach (4), de toorn des HEEREN, Jesaja 54, 59, Romeinen 1, 1 en 2 Thessalonicensen
19 Voornemen der eeuwen – Noach (5), de toorn des HEEREN, Jeremia
20 Voornemen der eeuwen – Noach (6), de toorn des HEEREN, Zefanja, Openbaring
21 Voornemen der eeuwen – Doop (1), 1 Petrus , bijlage
22 Voornemen der eeuwen – Doop (2), Jesaja 40
23 Voornemen der eeuwen – Doop (3), de doop van Johannes
24 Voornemen der eeuwen – Doop (4), doop met heilige geest door de Heilige Geest
25 Voornemen der eeuwen – Doop (5), gedoopt in Zijn doodbijlage
26 Voornemen der eeuwen – Doop (6), gedoopt in Christus, Galaten 3:27
27 Voornemen der eeuwen – Abraham (1), Genesis 10 en 11
28 Voornemen der eeuwen – Het Evangelie in de sterren – bijlage
Vooral het begin van deze studie zal lastig te volgen zijn voor degenen die dit later luaisteren. Ik heb gebruikt gemaakt van het programma Stellariium (zie stellarium.org) en leg aan de hand van dit programma een en ander uit over de sterrenhemel.
29 Voornemen der eeuwen – Het Evangelie in de sterren (2)bijlage
30 Voornemen der eeuwen – Abraham (2), Genesis 15:6bijlage
31 Voornemen der eeuwen – Abraham (3), Romeinen 4 en Galaten 4
32 Voornemen der eeuwen – Abraham (4), Leviticus 26, bijlage
33 Voornemen der eeuwen – Abraham (5), de besnijdenis
34 Voornemen der eeuwen – Abraham (6), de besnijdenis (2)
35 Voornemen der eeuwen – Jakob en Ezau (1), de eerstgeboorte (Gen. 25:19-34; Heb. 12:14-29)
36 Voornemen der eeuwen – Jakob en Ezau (2), twee volken, de profeet Obadjah
37 Voornemen der eeuwen – Jacob en Ezau (3), Jesaja 34 en 61
38 Voornemen der eeuwen – Adam en Israël
39 Voornemen der eeuwen – Adam en Israël (2)bijlage
Voor meer geschreven informatie over dit onderwerp, zie ‘Adam en Israël’ onder boeken en brochures.
40 Voornemen der eeuwen – Het nieuwe verbond (1), Hun tot een God, Mij tot een volk
Deze studie eindigt vrij abrupt.
41 Voornemen der eeuwen – Het nieuwe verbond (2), een eeuwig verbond
42 Voornemen der eeuwen – Het nieuwe verbond (3), Vergeving der zonden
43 Voornemen der eeuwen – Het nieuwe verbond (4), Het nieuwe verbond in het nieuwe testament, een stenen hart en een vlesen hart (2 Kor. 3 en Joh. 1)
44 Voornemen der eeuwen – Het nieuwe verbond (5), De bediening van de Geest, Ezechiël 37

Drie studies over offers in de Bijbel, gehouden in Oud-Beyerland op 28 oktober 2023.

Offers (1) – Izak en Jozef
Offers (2) – Offers voor een volk
Offers (3) – Een aangename geur voor God

Genesis
De boom van kennis van goed en kwaad (Gen. 2:9, 17; Heb. 5:1-14)

Exodus
Ik ben de HEERE Die u heiligt (Ex. 31:13)

Ruth
Ruth en Thamar – Ruth 4 en Genesis 38, bijlage

Mattheüs
De Heerser in Israël (Mat. 2:5, 6; Mal. 5:1, 3)
Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! (Mat. 3:1-17; 12)
Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Mat. 22:15)
Zoals gesproken is door de profeet Jeremia (Mat. 27:9, 10; Zach 11:13; Jeremia 32)bijlage
Zoals gesproken is door de profeet Jeremia (Mat. 27:9, 10; Zach. 11:13; Jer. 32)

Markus
J
ezus is HEERE, een aantal voorbeelden uit het Evangelie naar Markus
Reiniging en inzettingen van mensen (Markus 7)

Lukas
De lofzang van Zacharias (Luk. 1:67-80) – Bijlage

Johannes
Johannes 1:1-18, De onzienlijke God

Romeinen
De gerechtigheid van God (Fil. 3:1-16; Rom. 1:16-17)
De gerechtigheid van God in Romeinen 3
Rechtvaardiging door het geloof (Rom. 4; Gen. 15; Jak. 2:20-24; Gen. 22)
Niet meer ik (Rom. 7:17, 20; Gal. 2:20) Bijlage
Wandelen naar de geest (Rom. 8:4) Korinthe
Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave (2 Kor. 8, 9)

Kolossenzen
Kennis, wijsheid en geestelijk inzicht (Kol. 1:9)

Hebreeën
Christus minder en meer geworden dan de engelen (Heb. 1-2) – Bijlage
Een uitnemender Naam geërfd (Fil. 2:1-11; Heb. 1-2; Ps. 68; Ps. 97)
Voortgaan tot de volmaaktheid (Heb. 6:1)
Een verse en levende weg (Joh. 14:1-14; Heb. 10:19-24)
De Hogepriester, verandering van wet (Heb. 7) – Bijlage
De grote Herder (Heb 13:20)

Openbaring
De dag des Heeren, Opb. (1:10; Jes. 12 en 33)
Degenen die op de aarde wonen
Verborgenheid, het grote Babylon
De Getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de doden, de Overste van de koningen der aarde (Opb. 1:5; Psa. 89)

Diversen
Het Evangelie, een kracht van God (2 Tim. 1:1-18; Ex. 14:13-15; Ef. 1:16-21)
Het oude en het nieuwe verbond (Ez. 36:16-33; Joh. 1:14-18)
De Hoeksteen (1 Pet. 2:1-10)
Het Lam waardig om de verzegelde boekrol te openen (Opb. 5; Dan. 7 en 10; Jer. 32)
Een teken (1 Kor. 1:17-31 Joh. 2:13-25; Mat. 12:33-45; Mat. 3:1-17)
De weldaden van David (Hand. 13:34; Jes. 55:3; Ps. 89)
De weerhouder (2 Thes. 2:2, Dan. 11, Opb. 9, 12)
Psalmen 2 en 110 met elkaar vergeleken